Schadelijke vochtproblemen

In principe zijn alle bouwmaterialen min of meer vochtig. Er zijn nauwelijks bouwmaterialen die geen vocht bevatten. De vochtigheid van een muur hangt ook af van verschillende factoren zoals de eigenschappen van de bouwmaterialen. Daarom kan de vraag naar normale vochtigheid niet in het algemeen worden beantwoord. Maar er is onder andere het zogenaamde praktische vochtgehalte, dat een vergelijking van verschillende bouwmaterialen mogelijk maakt. Hiervoor presenteren we een DIN-tabel met normale waarden in meer detail. Lees meer over vochtproblemen lijken onverzorgd en kunnen schadelijk zijn
schadelijke vochtproblemen

  • Vochtigheid van bouwmaterialen – de grondbeginselen
  • Praktische waterinhoud van bouwmaterialen
  • Het praktische vochtgehalte (incl. tabel)
  • Hoe kan ik de vochtigheid van een muur meten?

Het vochtgehalte van bouwmaterialen – de grondbeginselen

In principe zit er in bijna elk bouwmateriaal water of een bepaalde hoeveelheid vocht. Er zijn nauwelijks “droge” bouwmaterialen en slechts enkele uitzonderingen zoals asfalt of glas. De meeste andere bouwmaterialen bevatten niet alleen water, maar hebben ook het vocht nodig voor hun stevigheid en samenhang. Als dit vocht verloren gaat, kunnen de materialen afbrokkelen of uiteenvallen. Anhydrietdekvloer, bijvoorbeeld, zou kunnen worden gedroogd tot een gebroken toestand.

Enerzijds is een bepaald vochtgehalte een van de meeste bouwmaterialen, anderzijds vindt er een normale uitwisseling van vocht plaats tussen bouwmaterialen en de omgevingslucht. In ruimtes dienen de wanden niet alleen als tijdelijke buffer voor overtollige warmte-energie, maar absorberen ze ook waterdamp via de lucht als vochtbuffer. Met enkele moderne bouwmaterialen, zoals onze klimaatplaat, is de constante uitwisseling van vocht zelfs bedoeld om de luchtvochtigheid effectief te reguleren en zo onder andere de groei van schimmelschimmels op lange termijn te voorkomen.

Praktische waterinhoud van bouwmaterialen

Bij de beoordeling van het vochtgehalte van een bouwmateriaal moeten we in hoge mate rekening houden met de omgevingscondities – het ruimteklimaat. Alle materialen worden blootgesteld aan voortdurend veranderende temperaturen en vochtigheid. De invloed van materiaalvocht hangt vooral af van vier factoren:

  • Warmtecapaciteit
  • Warmtegeleidingsvermogen
  • Waterdampdiffusieweerstand
  • Hygroscopische eigenschappen (sorptie/desorptie = waterabsorptie/-vrijgave)

Naast het vocht dat van nature in het bouwmateriaal zit, is er ook een bepaalde hoeveelheid omgevingsvocht. Het materiaal zelf geeft meestal geen vocht meer af aan de omgeving wanneer het normaal is uitgehard, bijvoorbeeld na de juiste droging van dekvloeren. Afhankelijk van de temperatuur van de omgevingslucht en het bouwmateriaal wordt dan een evenwicht gevonden tussen de absorptie van waterdamp uit de lucht en het vrijkomen van waterdamp in de omgeving. Elke temperatuur en elke omgevingsvochtigheid wordt dus geassocieerd met een bepaald vochtgehalte in het bouwmateriaal, dat afhankelijk is van het materiaal in kwestie.

Het praktische vochtgehalte

Ook al verandert het werkelijke vochtgehalte van een bouwmateriaal vaak door invloeden van buitenaf, toch kunnen de verschillende materialen met elkaar worden vergeleken – met behulp van een gestandaardiseerde index: het zogenaamde praktische vochtgehalte. Naast het praktische vochtgehalte spreekt men vaak van evenwichtsvocht, evenwichtsvocht of evenwichtsvocht. Dit vocht is het watergehalte van een bouwmateriaal na langdurige opslag in een ruimte met een constante relatieve vochtigheid (meestal 60 %) en een constante temperatuur (meestal 20 °C).

DIN 4108 (Thermische isolatie in de bouw) definieert het “praktische vochtgehalte als het vochtgehalte dat in 90% van de gevallen niet wordt overschreden wanneer voldoende uitgedroogde gebouwen die worden gebruikt voor de permanente bewoning van mensen worden onderzocht”. Dit betekent dat bouwmaterialen een bepaald vochtgehalte hebben in een normale woonomgeving, wat noch voor de bewoners, noch voor de bouwmaterialen een probleem is. Deskundigen kunnen dit vocht of afwijkingen daarvan vaststellen door middel van vochtmetingen en deze informatie gebruiken om de situatie te beoordelen.

Hygroscopisch evenwicht vochtgehalte van verschillende bouwmaterialen

Een andere bron van evenwichtsvocht, waarbij we nauwkeuriger spreken van hygroscopisch evenwichtsvocht, is te vinden in WTA-folder 4-5-99/D van de Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkserhaltung und Denkmalpflege e. V. (korte WTA).

Evenwichtsvocht wordt door de experts ook gebruikt voor het meten van het vochtgehalte en voor het evalueren van de situatie in geval van vochtproblemen. Voor leken met een commercieel meetinstrument is de juiste bepaling van het probleem eigenlijk nauwelijks mogelijk. Daarom is het beter om de competentie van een professioneel bedrijf te gebruiken om gevolgschade te voorkomen en het vochtprobleem permanent op te lossen.

Zou je het geweten hebben? Onze experts van Getifix zijn al meer dan 20 jaar actief in het Scientific-Technical Consortium for Building Conservation and Monument Conservation en in de WTA-bulletins.

Tip: Als u op zoek bent naar meer informatie en meetwaarden over het onderwerp vochtgehalte / vochtmetingen, vindt u deze in de WTA-folder 4-11-16/D over het meten van het watergehalte of vocht in minerale bouwmaterialen (herziene versie).

Hoe kan ik het vochtgehalte van een muur meten?

Als u thuis het vermoeden heeft dat een of meer muren aan een verhoogd vochtgehalte zijn blootgesteld, neem dan direct contact op met een gespecialiseerd bedrijf. Alleen gekwalificeerde specialisten weten hoe ze het vocht in een muur correct kunnen bepalen en houden rekening met alle factoren voor het berekenen van de meetwaarden van het verwachte vocht. En wat nog belangrijker is: Alleen een gespecialiseerd bedrijf kan de redenen voor het vochtprobleem bepalen als het ergste gebeurt. Want het komt erop neer dat een vochtige muur slechts een symptoom is van het eigenlijke probleem.

FAQ – Vragen en antwoorden over het meten van het vochtgehalte van een muur

Hoe krijg ik vocht uit de muur?

Net zoals er verschillende redenen zijn voor vochtige muren, zijn er ook enkele beproefde methoden om het vocht uit een muur te halen. Deze omvatten injectiemethoden, infrarooddroging of elektro-osmose. Welke droogmethode wordt gebruikt, hangt af van de omstandigheden ter plaatse. Bovendien moeten de oorzaken van het vochtprobleem eerst worden weggenomen.

Het komt erop neer dat als u problemen heeft met vochtig gips of metselwerk, of dat nu in de kelder is of op een andere plek, u de hulp van een gespecialiseerd bedrijf inroept. Alleen de specialisten analyseren, onder andere door het meten van de luchtvochtigheid, hoe groot het probleem is en wat de oorzaak is. Zo begint het duurzaam herstel van vochtige kelders of woonruimtes.

Vocht op de muur – Wat kan ik doen?

Als je vocht op een muur hebt, rijzen er vooral twee vragen: Waar komt het water vandaan en wordt het metselwerk aangetast? Als het water bijvoorbeeld afkomstig is van acute waterschade en noch het metselwerk noch het pleisterwerk is aangetast, kunt u na het handmatig opnemen van het water een bouwdroger installeren om het resterende restvocht over te brengen naar de lucht in de ruimte. Om de luchtvochtigheid weer te verminderen, moet de ruimte tijdens de droogfase uitgebreid worden belucht of moet een gebouwontvochtiger worden opgesteld. Controleer de gemeten waarden van de luchtvochtigheid regelmatig met een adequaat meetapparaat.

Als er al vocht in de muur is binnengedrongen tijdens een acute beschadiging, bijvoorbeeld in de kelder, of als de oorsprong van het vocht niet zichtbaar is, neem dan contact met ons op! Vochtige muren beschadigen het bouwweefsel en kunnen leiden tot blijvende schade aan de gezondheid, schimmel en andere problemen. Alleen een gespecialiseerd bedrijf kan de oorzaken volledig verklaren en een passende renovatie uitvoeren.

Vocht in de muur – Wat kan ik doen?

Als u problemen heeft met vocht in uw muren, is een professionele analyse van de oorzaken ten zeerste aan te bevelen. Onjuiste vochtmetingen met commerciële meetinstrumenten en oppervlakte renovaties brengen geen blijvend succes. Alleen als de oorzaken van vocht worden vastgesteld en permanent worden geëlimineerd door deskundigen, heeft u geen last van gevolgschade zoals gezondheidsschadelijke schimmel of kostbaar warmteverlies. Zodra de oorzaken zijn weggenomen, zullen de getroffen muren worden gerenoveerd.

Hoe hoog kan de luchtvochtigheid van een muur zijn?

De meeste bouwmaterialen bevatten vocht. Het eigen vocht is deels ook nodig voor de sterkte van het materiaal. Samen met de normale invloeden van het ruimteklimaat wordt dit ook wel het praktische vochtgehalte genoemd. De invloeden zijn onder andere warmtegeleidingsvermogen, warmtecapaciteit, waterdampdiffusieweerstand en hygroscopische eigenschappen. Verschillende bouwmaterialen kunnen worden vergeleken met het praktische water- of vochtgehalte. Als alternatief wordt dit ook wel evenwichtsvocht, evenwichtsvocht of evenwichtsvocht genoemd.

Bijna elk bouwmateriaal heeft dus een bepaald intrinsiek vochtgehalte. Hoe hoog dit vochtgehalte mag zijn, kan meestal alleen correct worden bepaald door deskundigen. Als u een commercieel meetinstrument heeft aangeschaft om uw eigen vochtmeting op metselwerk uit te voeren, kunt u gebruik maken van de hierboven aangeboden tabellen met gestandaardiseerde meetwaarden. Desalniettemin raden wij u sterk aan om direct contact op te nemen met een gespecialiseerd bedrijf als u water-, schimmel- of vochtproblemen heeft. Vochtig gips of vochtig metselwerk is slechts het symptoom. Om de oorzaken op een holistische manier te achterhalen en duurzaam te verhelpen, heeft u de kennis en apparatuur van specialisten nodig.